پکیج ویژه آسانسور داتام فراز

با موتور گیرلس و درب های تمام اتوماتیک و کابین تمام استیل همراه با نصب و اخذ استاندارد.