پروژه خرازی

پروژه خرازی

پروژه مسکونی شهید خرازی با آسانسورهای سرعت 2.5 و 3 متر بر ثانیه و با تعداد توقف 34 و 29 توقف به تعداد 77 دستگاه با مدیریت اجرایی و فنی پرسنل شرکت داتام فراز اجرا گردیده است

دیدگاهتان را بنویسید